Bir Araştırmacı Gibi Olmak – Keşif Dünyası‘nın arkasındaki konsept

Bu konsept, Almanya, Bochum'da bulunan Ruhr Üniversitesi Kimya Eğitimi Profesörü Dr. Katrin Sommer'in önderliğinde geliştirilmiştir.

Konseptin içeriği bir araştırmacı gibi olmaya odaklanmaktadır.
Bilimsel okuryazarlığın inşası, teorik temellerinin atılmasını sağlar. Bilimsel okuryazarlık, hem bilimsel bilgiyi (kavramsal bilgi) hem de bilim hakkındaki bilgiyi (bilimsel yöntemler ve amaçlar) kapsar.

Konseptin uygulamaya geçirilmesi, araştırma süreci ile yakından bağlantılı temel etkinlikleri içerir. Çocuklar, bilim ve bilim insanları hakkında kesin fikirlere sahiptir:

  • Çocuklar, bilim insanlarının sadece zeki değil, aynı zamanda yaratıcı da olduğuna inanmaktadır. Keşif Dünyası konsepti, çocukların bu temel özelliğe ilişkin düşüncelerini teyit etmek üzere tasarlanmıştır.
  • Ancak yaratıcı düşünce tek başına yeterli değildir. Düşünceyi hayata geçirmek için, çocukların deneysel beceri, sabır ve dayanıklılığa ve düzenli ve sistemli bir yaklaşıma ihtiyacı vardır.
  • Çocuklar, araştırmacıların tek başına çalışan kişiler olduğunu düşünmektedir. Ancak genellikle bu doğru değildir. Bilim insanları, başka kişilerle sürekli iletişim halindedir, bulgularını bilimsel dergilerde yayımlarlar veya çalışmalarını derslerde anlatırlar - yani yalnızca laboratuvarda çalışmazlar. Bu nedenle, uzmanlar ile çocuklar arasındaki diyalog da kilit öneme sahiptir.

Programın içeriği Henkel'deki araştırma alanlarına dayalıdır.