Bir Araştırmacı Gibi Olmak – Keşif Dünyası’nın arkasındaki konsept

blond boy stands at whiteboard

İlkokul öğrencileri için hazırlanan bir haftalık tatil kurslarının öğretim konsepti ve uygulanma pratiği, Bochum Ruhr Üniversitesi “Kimya Eğitimi” Bölüm Başkanı Prof. Dr. Katrin Sommer öncülüğünde yürütülmektedir:

Bu öğretim konseptinde “Bir araştırmacı gibi olmak” sloganıyla yola çıkılmakta ve çocukların araştırmacı rolünü üstlenmesi hedeflenmektedir. Teorik temel, bilimsel okuryazarlık yapısı üzerinden sunulmaktadır. Bu yapı, hem kavramsal olan bilimsel bilgiyi hem de bilimin yöntemleri ve amaçlarına ilişkin bilgiyi (bilim hakkındaki bilgiyi) kapsamaktadır.

Söz konusu konsept, araştırma süreciyle oldukça yakından ilgili olan temel aktiviteler aracılığıyla uygulanmaktadır. Çocukların bu sürece ilişkin kendi düşünceleri olduğu görülür: Çocuklar, araştırmacıların yalnızca zeki değil, aynı zamanda yaratıcı kişiler olduğunu düşünür. Bu temel özellikler Keşif Dünyası’nın program konsepti tarafından da pekiştirilir.

Ancak yaratıcı bir fikir tek başına yeterli değildir. Çocukların bir fikri başarıya ulaştırabilmeleri için deneysel becerilere, sabırlı çalışmaya, azimli olmaya ve planlanmış sistemli bir yaklaşıma ihtiyaçları vardır.

Çocuklar genellikle araştırmacıların tek başına çalışan insanlar olduğunu düşünür. Bu düşünce çoğu örnek için geçerli değildir: Bilim insanları sürekli olarak diğer kişilerle fikir alışverişinde bulunurlar, edindikleri bulguları bilimsel yayınlarda ya da verdikleri derslerde açıklarlar. Bu nedenle bilim insanlarının çalışma ortamı laboratuvarla sınırlı değildir. Bu çerçevede, araştırma haftası boyunca çocukların ve uzmanların kendi aralarında yapacakları görüş alışverişi oldukça büyük bir önem arz etmektedir.

Çocuklar, Keşif Dünyası’nda edindikleri deneyimler sayesinde bu temel aktiviteleri “bilim hakkındaki bilgiye” dair anlayışlarına tam anlamıyla dahil edebilirler. İçerik, Henkel’in araştırma alanlarına dayanmaktadır.

Katrin Sommer'ın fotoğrafı.

“Çocuklar Keşif Dünyası laboratuvarındayken, hayatlarında ilk defa kendi başlarına bilimsel deneyler geliştirme ve bu deneyleri gerçekleştirme fırsatı buluyor. Kendi deneyimleri üzerinden araştırma sürecine dair bilgi ediniyorlar ve bu sürecin yaratıcı olmak, elde ettikleri sonuçları başkalarına rapor etmek ve uzmanlarla görüş alışverişinde bulunmak gibi adımları kapsadığını öğreniyorlar. Araştırmanın yalnızca laboratuvarda çalışma yapmaktan daha fazlası olduğunu görüyorlar.”