tezgahta laboratuvar önlüklü iki kız

Keşif Dünyası birçok alanda etkindir

İlkokullar için öğretim modülleri

Keşif Dünyası ilkokullardaki dersler için öğretim materyalleri sunmaktadır. Bu modüller, üçüncü ve dördüncü sınıflar için hazırlanmış ve birbirini takip eden sekiz ila dokuz çift dersten oluşmaktadır. Modüllerin içeriği yapıştırma, yıkama, kişisel hijyen ve sürdürülebilirlik başlıklı tatil kurslarını temel almaktadır.

Öğretmen eğitimleri

Keşif Dünyası belirli ülkelerde öğretmenler için de eğitimler sunmaktadır. Daha fazla bilgiye yerel ölçekteki girişimlerin web siteleri üzerinden ulaşılabilir.