KİŞİSEL VERİ

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

Size ait verileri talebinize cevap vermek amacıyla kullanacağız.

Verilerinizin işlenmesi ve kullanımı, mevcut talebinizi karşılamak için işlemenin gerekli olması halinde bunun yapılabilmesine imkân sağlayan yasa hükümlerinin ve/veya Henkel’in meşru menfaatinin oluşturduğu zemin doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

Herhangi bir açık rıza beyanı vasıtasıyla daha uzun bir süre onay vermediğiniz durumda, verileri yalnızca yukarıda verilen hedefi gerçekleştirmek için gerekli süre ya da herhangi bir yasal saklama zorunluluğunun gerektirdiği dönem boyunca saklayacağız.

Henkel’in kişisel verilerinizi nasıl işlediği hakkında daha detaylı bilgi almak için Gizlilik ve Çerez Politikası’na başvurabilirsiniz.

*Size hızlı geri dönüş sağlayabilmemiz için, yanında kırmızı yıldız işareti olan bölümlerin doldurulması gereklidir. Diğer bilgilerin girilmesi isteğe bağlı olup, sorularınızı, önerilerinizi ve taleplerinizi yanıtlamak üzere kullanılacaktır.